Om mig/kurser/læreplaner

Lidt om mig:

Jeg er en årgang 1964. Har været kommunal dagplejer i 12 år og haft en Privat Pasningsordning i 5 år. Har taget en PGU i 2003. Jeg er gift med Esben og sammen har vi en søn Emil på 12 år. Der udover har jeg 3 store børn der er udeboende.

Jeg er et roligt og tålmodigt menneske, som nyder at være såvel aktiv men også lidt kreativ med børnene. Da min passion er natur og udeliv, vil dette hurtig smitte af på børnene. Jeg er glad for at arbejde med børn, de er fantastiske at have med at gøre. Jeg nyder at følge deres udvikling og mit mål er at gøre mit bedste for at hjælpe dem på vej, så de både personligt, motorisk og sprogligt er klar til at komme i børnehave når de fylder

3 år.

 

Mit hjem:

Dyr: Vi har 1 kat, men den er ikke sammen med børnene og hvis det sker, er det under opsyn

Røg: Hjemmet er 100% røgfrit

 

Mine værdier danner grundlag for hverdagen, bl.a. med

- Primært at anerkende barnet for det barnet er, og sekundært for det barnet kan.

- At høre og se hvert enkelt barn. Jeg er i øjenhøjde med børnene.

- At tage udgangspunkt i børnenes behov for leg og samvær. De inddrages i beslutninger på deres niveau.. Herved opnås succesoplevelser for børnene. Deres selvværd styrkes.

- At vi snakker ordentligt sammen. At grine og pjatte sammen er dejligt.

- At føre anerkendende pædagogik, hvor barnet ses og høres og anerkendes.

- At hjælpe børnene til at vise omsorg for hinanden og opbygge venskaber.

- At knus, kram og berøring indgår som en vigtig og naturlig del i hverdagen.

 

Kurser:

1996 :74 timers kursus: Grundkursus for dagplejer

1996: 2 dages kursus: Kontakt - Kommunikation - Samarbejde

2008: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

2008: 3 timers kursus: Bedre kvalitet i dagtilbud

2012: 3 dages kursus: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde

2012: 3 dages kursus: Kvalitet i offenlige velfærdsydelser

2012: 4 dages kursus: Selvledelse og formidling i omsorgsarbejde

 

2003: 40 uger: Pædagogisk Grunduddannelse

 

Førstehjælp for småbørn, som bliver fornyet løbende senest i April 2017

2014: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

2014: 37 timers kursus: Børns kompetenceudvikling 0-5 år

2015: 37 timers kursus: Arbejdet med udsatte og sårbare børn

2015:  7 timers kursus : Sansemotorik med focus på børn fra 0-3 år`s sansemotoriske udvikling. Ved

Vibeke Schulz fra Sansemotorik

2015: 37 timers kursus: Børn og Natur

2015: 6 timers kursus: Grønne Spirer

2015: 3 dages kursus: Neuropædagogik som pædagogisk redskab

2016: 3 dages kursus: Arbejdet med for tidligt fødte børn

2016: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Naturens Spisekammer og andre forårsaktiviteter)

2017: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Efterårsaktiviteter 0-3 årige)

2018: 3 timers kursus: Musik og sjov for børn (1-3 år). Ved Michael Back

2018: 6 timers kursus: Børns Grundmotorik. Ved Anne Brodersen fra Vends Motorik og Naturskole

2018: 37 timers kursus: Børn og Natur

2018: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Små børn i ro og bevægelse. Natursanser, sundhed og de nye lærerplaner)

 

Læreplaner

Jeg er opmærksom på børnenes alsidige udvikling med baggrund i 6. læreplanstemaer, hvor der bl.a.

skabes fokus på barnets alsidige personlige udvikling - social udvikling - sprog - krop, bevægelse og sanser - natur, udeliv og sience - samt kultur, æstetik og fællesskabe.

 

Barnets alsidige personlige udvikling.

Børn er unikke og for at de trives, er det vigtigt at de føler selvværd og har tillid til sig

selv og andre.

 

Jeg kan lære at:

• Fortælle om mine følelser, meninger og oplevelser

• Bede om hjælp til svære ting

• Udvikle nye færdigheder

• Vente til det bliver min tur

• Lege alene

 

Jeg kan øve mig med:

• mine venner

• De voksne

• Mig selv– selvstændigt

 

Jeg kan øve mig ved at:

• Lege med de andre børn

• Være med på ture og besøg

• Tegne, male og fortælle historier

 

Social udvikling.

Gennem både den frie og strukturerede leg, udvikler børnene deres sociale kompetencer.

 

Derfor er legen meget vigtig.

Jeg kan lære at:

• Være sammen med andre børn

• Lege I små og store grupper

• Være med til at bestemme hvad vi skal lave/lege

• Dele legetøj med andre børn

• Vente på tur

 

Jeg kan øve mig med:

• mine venner

• De voksne

• Når vi er på tur og møder andre børn

 

Jeg kan øve mig ved at:

• Se og lytte til andre

• Hjælpe de andre børn

• Finde på sjove ting vi kan lave

• Trøste når en ad de andre er trist

 

Kommunikation og sprog.

Det er vigtigt, for at et barn trives og udvikler sig, at det kan kommunikere verbalt og non verbal. Sproglige

færdigheder giver barnet mulighed for at tilegne sig ny viden og erfaringer

 

Jeg kan lære at:

• Sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og meninger

• Blive god til at tale og fortælle

• Bruge mit kropssprog

 

Jeg kan øve mig med:

• mine venner

• De voksne

• Mig selv– selvstændigt

 

Jeg kan øve mig ved at:

• Snakke med de andre børn

• Fortælle om min eoplevelser

• Høre og fortælle historier

• Synge, rim og remser

• Tegne, male mine oplevelser

 

Krop, sanser og bevægelse.

Når børn er fysisk aktive og får lov til at udforske kroppen, får de en fornemmelse af hvad deres krop

kan og deres selvværd og selvtillid vokser.

 

Jeg kan lære at:

• Kende min krop

• Opleve glæden ved at bevæge mig

• Spise sund mad

• Bevæge mig på alle mulig måder

 

Jeg kan øve mig med:

• De andre børn

• De voksne

• Mig selv– selvstændigt

 

Jeg kan øve mig ved at:

• Kravle, gå , trille, hoppe, løbe

• Spise sund mad

• Lege

• Bruge min krop

 

Natur, udeliv og science.

Det er vigtigt, at børnene udviser glæde, for at være ude. Vi vil gerne støtte børnene I at

færdes hjemmevant I naturen

 

Jeg kan lære at:

• være god mod dyr og planter

• Kende forskel på årstider

• Lege ude I naturen

• Kende forskel på planter og dyr

• Lytte til lyde I naturen

 

Jeg kan øve mig med:

• mine venner

• De voksne

• Mig selv– selvstændigt

 

Jeg kan øve mig ved at:

• undersøge/studere smådyr

• Fodre dyr

• Finde ting I naturen

• Opdage regn, sol og sne

• Mærke kulde og varme I luften

• Lytte til lyde I naturen

 

Kultur, æstetik og fællesskab.

Det er vigtigt for børnene at de får kendskab til og lærer noget om den danske kultur og de

traditioner vi har her i landet.

 

Jeg kan lære at:

• Tegne male og være kreativ

• Mærke forskel på materialer

• Synge spille og lytte til musik

• Kende til raditioner og højtider

• Lege sanglage

 

Jeg kan øve mig med:

• De andre børn

• De voksne

• Mig selv– selvstændigt

 

Jeg kan øve mig ved at:

• Tegne og male

• Høre digte og eventyr

• Lege sanglege

• Bruge min fantasi

• Være med til at fejre højtider

• Synge og lave musik

 

De aktiviteter jeg laver med børnene, vil altid være tilrettelagte efter udviklingstrin og alder.

 

 

 

 

                                                    Jeg går både foran, ved siden af og efter dit barn.

De vise nøgleord handler om:

Tryghed

Omsorg

Kærlighed

Ærlighed

Respekt

Accept

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Copyright Helle Kirsch 2014

En Privat børnepasning

et alternativ til kommunal dagpleje


Nørbyvej 25, Løjt Kirkeby

Tlf.: 28736335

Velkommen til NaturBørn Hopspilopper Privat Pasningsordning


Helle Kirsch                                                                                                        Nørbyvej 25

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf.: 28 73 63 35