Om mig/kurser

 

 

 

Velkommen til NaturBørn Hopspilopper Privat Pasningsordning

 

Helle Kirsch

Nørbyvej 25

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf.: 28 73 63 35

Lidt om mig:

Jeg er en årgang 1964. Har været kommunal dagplejer i 12 år og haft en Privat Pasningsordning i 4,5 år. Har taget en PGU i 2003. Jeg er gift med Esben og sammen har vi en søn Emil på 12 år. Der udover har jeg 3 store børn der er udeboende.

Jeg er et roligt og tålmodigt menneske, som nyder at være såvel aktiv men også lidt kreativ med børnene. Da min passion er natur og udeliv, vil dette hurtig smitte af på børnene. Jeg er glad for at arbejde med børn, de er fantastiske at have med at gøre. Jeg nyder at følge deres udvikling og mit mål er at gøre mit bedste for at hjælpe dem på vej, så de både personligt, motorisk og sprogligt er klar til at komme i børnehave når de fylder 3 år.

 

Mit hjem:

Dyr: Vi har 1 kat, men den er ikke sammen med børnene og hvis det sker, er det under opsyn

Røg: Hjemmet er 100% røgfrit

 

Mine værdier danner grundlag for hverdagen, bl.a. med

- Primært at anerkende barnet for det barnet er, og sekundært for det barnet kan.

- At høre og se hvert enkelt barn. Jeg er i øjenhøjde med børnene.

- At tage udgangspunkt i børnenes behov for leg og samvær. De inddrages i beslutninger på deres

niveau.. Herved opnås succesoplevelser for børnene. Deres selvværd styrkes.

- At vi snakker ordentligt sammen. At grine og pjatte sammen er dejligt.

- At føre anerkendende pædagogik, hvor barnet ses og høres og anerkendes.

- At hjælpe børnene til at vise omsorg for hinanden og opbygge venskaber.

- At knus, kram og berøring indgår som en vigtig og naturlig del i hverdagen.

 

Kurser:

1996 :74 timers kursus: Grundkursus for dagplejer

1996: 2 dages kursus: Kontakt - Kommunikation - Samarbejde

2008: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

2008: 3 timers kursus: Bedre kvalitet i dagtilbud

2012: 3 dages kursus: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde

2012: 3 dages kursus: Kvalitet i offenlige velfærdsydelser

2012: 4 dages kursus: Selvledelse og formidling i omsorgsarbejde

 

2003: 40 uger: Pædagogisk Grunduddannelse

 

Førstehjælp for småbørn, som bliver fornyet løbende senest i April 2017

2014: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

2014: 37 timers kursus: Børns kompetenceudvikling 0-5 år

2015: 37 timers kursus: Arbejdet med udsatte og sårbare børn

2015: 7 timers kursus : Sansemotorik med focus på børn fra 0-3 år`s sansemotoriske udvikling. Ved

Vibeke Schulz fra Sansemotorik

2015: 37 timers kursus: Børn og Natur

2015: 6 timers kursus: Grønne Spirer

2015: 3 dages kursus: Neuropædagogik som pædagogisk redskab

2016: 3 dages kursus: Arbejdet med for tidligt fødte børn

2016: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Naturens Spisekammer og andre forårsaktiviteter)

2017: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Efterårsaktiviteter 0-3 årige)

2018: 3 timers kursus: Musik og sjov for børn (1-3 år). Ved Michael Back

2018: 6 timers kursus: Børns Grundmotorik. Ved Anne Brodersen fra Vends Motorik og Naturskole

2018: 37 timers kursus: Børn og Natur

2018: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Små børn i ro og bevægelse. Natursanser, sundhed og de nye lærerplaner)

 

Jeg er opmærksom på børnenes alsidige udvikling med baggrund i 6. læreplanstemaer, hvor der bl.a.

skabes fokus på barnets alsidige personlige udvikling - social udvikling - sprog - krop, bevægelse og sanser - natur, udeliv og sience - samt kultur, Æstetik og fællesskabe.

 

Barnets alsidige personlige udvikling.

Hos mig er det vigtigt at alle børn er trygge og hviler i sig selv – lærer sig selv godt at kende, og at de har det godt med sig selv.

Det gør børnene i min pasningsordning, fordi jeg tilbyder et rart og trygt miljø, med tydelige rammer og en kærlige voksne, der med oprigtighed, gør en stor indsats for at opnå disse mål.

Den voksne er barnets ambassadører, jeg er deres daglige vejledere og samtidig deres vigtigste omsorgspersoner i deres dagtilbud. Jeg sørger for tryghed og omsorg og lærer børnene at værdsætte hinanden og andre. Det lærer børnene i mine daglige rutiner, i form af opgaver hvor de hjælper hinanden og den voksne – det kunne være ved borddækning og madlavning, at hjælpe andre med tøj eller fodtøj af og på.

Alle børn lærer af at spejle sig i andres gøremål - både de udfordrende og de mindre udfordrende – Jeg bakker op om og hjælper når behovet er der og opfordrer til at barnet ”prøver" selv.

 

 

Social udvikling.

Barnets sociale udvikling sker i samarbejde – og fællesskab med andre børn og voksne.

Det hjælper jeg med, ved at vise hvordan man kan opbygge gode venskaber og lære hvordan man på en god måde, kan komme med i - og være en del af en god leg og fællesskab. Jeg øver børn i at se deres kompetencer og deres værdi for fællesskabet og vejleder så barnet har tillid til at der altid er voksne der støtter, hjælper og trøster også hvis der opstår konflikter som ikke umiddelbart kan løses, af barnet selv. Alle børn lærer her, udtrykke deres følelser og tydeliggøre deres behov ifht. andre børn.

Sociale kompetencer er med til at styrke barnet og give et godt psykisk børnemiljø.

Tryghed, medbestemmelse, tillid, venskab og fællesskab er her i min pasningsordning vægtet meget højt.

 

 

Sprog.

Forudsætningen for at kunne kommunikere med andre – blive forstået og anerkendt, er vores sprog.

Derfor er det vigtigt, at kunne udtrykke følelser og behov. Vi giver alle børn mulighed for at øve sig i forskellige dialoger – både barn - voksen og barn -barn – her lærer børnene at lytte, stille spørgsmål, svare og dagligt, at være aktive i den dialogiske træning. Her får barnet også indflydelse på -og medbestemmelse i dagligdagen, hvilket giver en positiv selvopfattelse og selvværd.

Vi har et Køkken, en stor stue og 2 værelse til vores rådighed i dagligdagen. Værelserne er indrettet så man selv kan sætte en leg i gang – eller kan vælge det der tages frem – der er altid mulighed for at bringe egen leg fra et rum til et andet. Vi leger med legetøj, udfordrer motorikken dagligt med bobles og andre motorisk udfordrende legeredskaber, læser bøger, laver puslespil, tegnet og maler, taler sammen mv.

 

 

Krop, bevægelse og sanser

Jeg træner børnenes motorik ved at lege, danse, hoppe, trille, gynge samt mosle. Det er vigtigt for mig, at det at bruge kroppen bliver en naturlig del af børnenes hverdag, Vi taler om at det er vigtigt at røre sig, fordi det er sundt for kroppen og det er lige så vigtigt for mig at få ro på igen, hvor jeg gør brug af afstressende øvelser samt yoga i børnehøjde.

 

Natur, udeliv og sience

Naturen er hos os, den grundlæggende legeplads. Vi er naturcertificeret gennem friluftsrådet og er her hos os ”Grønne spirer”

Naturen er en enestående legeplads for børnenes sind og krop.

Børn får frit spillerum når sanser og motorik udfordres i naturen – her kan de lade fantasien få frit spil, udfordrer hele kroppen, både motorisk, sanseligt og mentalt. Barnet lærer om årstiderne, lærer hvad sommer, efterår, vinter og forår kan byde på - eks sol/varme, visne blade/regn, sne /frost, spirer og nyt dyreliv mv.

Barnet får vigtig viden og erfaring med sig, når de har prøvet at mærke kold sne, øsende regn.

Min have er indhegnet, og lavet så den er børnevenlig med en lækker legeplads, godt og alderssvarende legetøj, god sandkasse, køretøjer i form af små motorcykler og en bil.

 

 

Kultur, Æstetik og fællesskab

Jeg vil udvikle børnenes kulturelle udtryksformer ved forskellige kreative aktiviteter, hvor de kan tegne, male, klippe og klistre, føle, røre og mærke forskellige konsistenser og former. Jeg indfører børnene i årets højtider og de traditioner, som følger med. Jeg træner børnene i bordskik – hvordan dækker vi bord, hvordan serverer vi maden og hvordan er stemningen ved bordet?

 

De aktiviteter jeg laver med børnene, vil altid være tilrettelagte efter udviklingstrin og alder.

 

Jeg går både foran, ved siden af og efter dit barn.

De vise nøgleord handler om:

Tryghed

Omsorg

Kærlighed

Ærlighed

Respekt

Accept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Helle Kirsch 2014

En Privat børnepasning

i dagpleje lignende forhold

 

Nørbyvej 25, Løjt Kirkeby

Tlf.: 28736335