Om mig/kurser
Velkommen til NaturBørn Hopspilopper Privat Pasningsordning


Helle Kirsch                                                                                                        Nørbyvej 25

Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf.: 28 73 63 35


Lidt om mig:

Jeg er en årgang 1964. Har været kommunal dagplejer i 12 år og haft en Privat Pasningsordning i 6 år. Har taget en PGU i 2003. Jeg er gift med Esben og sammen har vi en søn Emil på 13 år. Der udover har jeg 3 store børn der er udeboende.

Jeg er et roligt og tålmodigt menneske, som nyder at være såvel aktiv men også lidt kreativ med børnene. Da min passion er natur og udeliv, vil dette hurtig smitte af på børnene. Jeg er glad for at arbejde med børn, de er fantastiske at have med at gøre. Jeg nyder at følge deres udvikling og mit mål er at gøre mit bedste for at hjælpe dem på vej, så de både personligt, motorisk og sprogligt er klar til at komme i børnehave når de fylder

3 år.

 

Mit hjem:

Dyr: Vi har 1 kat, men den er ikke sammen med børnene og hvis det sker, er det under opsyn

Røg: Hjemmet er 100% røgfrit

 

Mine værdier danner grundlag for hverdagen, bl.a. med

- Primært at anerkende barnet for det barnet er, og sekundært for det barnet kan.

- At høre og se hvert enkelt barn. Jeg er i øjenhøjde med børnene.

- At tage udgangspunkt i børnenes behov for leg og samvær. De inddrages i beslutninger på deres niveau.. Herved opnås succesoplevelser for børnene. Deres selvværd styrkes.

- At vi snakker ordentligt sammen. At grine og pjatte sammen er dejligt.

- At føre anerkendende pædagogik, hvor barnet ses og høres og anerkendes.

- At hjælpe børnene til at vise omsorg for hinanden og opbygge venskaber.

- At knus, kram og berøring indgår som en vigtig og naturlig del i hverdagen.

 

Kurser:

1996 :74 timers kursus: Grundkursus for dagplejer - 2 dages kursus: Kontakt - Kommunikation - Samarbejde

2008: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud - 3 timers kursus: Bedre kvalitet i dagtilbud

2012: 3 dages kursus: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde - 3 dages kursus: Kvalitet i offenlige velfærdsydelser - 4 dages kursus: Selvledelse og formidling i omsorgsarbejde

 

2003: 40 uger: Pædagogisk Grunduddannelse

 

Førstehjælp for småbørn samt livreddende førstehjælp, som bliver fornyet løbende senest i August 2019

2014: 2 dages kursus: Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud - 37 timers kursus: Børns kompetenceudvikling 0-5 år

2015: 37 timers kursus: Arbejdet med udsatte og sårbare børn - 7 timers kursus : Sansemotorik med focus på børn fra 0-3 år`s sansemotoriske udvikling. Ved Vibeke Schulz fra Sansemotorik - 37 timers kursus: Børn og Natur - 6 timers kursus: Grønne Spirer - 3 dages kursus: Neuropædagogik som pædagogisk redskab

2016: 3 dages kursus: Arbejdet med for tidligt fødte børn - 6 timers kursus: Grønne Spirer (Naturens Spisekammer og andre forårsaktiviteter)

2017: 6 timers kursus: Grønne Spirer (Efterårsaktiviteter 0-3 årige)

2018: 3 timers kursus: Musik og sjov for børn (1-3 år). Ved Michael Back - 6 timers kursus: Børns Grundmotorik. Ved Anne Brodersen fra Vends Motorik og Naturskole - 37 timers kursus: Børn og Natur -

6 timers kursus: Grønne Spirer (Små børn i ro og bevægelse. Natursanser, sundhed og de nye lærerplaner)

2019: 111 timers kursus: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner  - 37 timers kursus: Børns kompetenceudvikling 0-5 år - 37 timers kursus: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud - 22 timers kursus: Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejde

Lærerplaner

Jeg er opmærksom på børnenes alsidige udvikling med baggrund i 6. læreplanstemaer, hvor der bl.a.

skabes fokus på barnets alsidige personlige udvikling - social udvikling - sprog - krop, bevægelse og sanser - natur, udeliv og sience - samt kultur, æstetik og fællesskabe.

 

De aktiviteter jeg laver med børnene, vil altid være tilrettelagte efter udviklingstrin og alder.

 

 

 

 

                                                Jeg går både foran, ved siden af og efter dit barn.

De vise ord handler om:

Tryghed, Omsorg, Kærlighed, Ærlighed, Respekt, Accept, Nærvær

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Copyright Helle Kirsch 2014

En Privat børnepasning


Nørbyvej 25, Løjt Kirkeby

Tlf.: 28736335